top of page

Årets fotograf klubb, nasjonalt og internasjonalt.
 

Årets fotograf klubb:
Klubbmedlemmet med samlet høyest poengsum på klubbkonkurransene gjennom kalenderåret, blir årets fotograf klubb. 
Det er normalt 6 klubbkonkurranser hvor en får poeng på 1 – 5 plass. Det gis 10, 7, 5, 3 og 1 poeng.


Årets fotograf nasjonal:
Klubbmedlemmer med samlet høyest poengsum i nasjonale konkurranse som er godkjent av NSFF, blir årets fotograf nasjonalt, hvor resultatene er normalt klare mellom 1/11 foregående år til 31/10 inneværende år. I tillegg må din hoved klubb hos NSFF være Fokus Fotoklubb.
Klubb NM er en lagkonkurranse, og poeng derifra telles ikke. 
Poeng NM: Gull/1.pl. 10p, Sølv/2pl. 7p, Bronse/3.pl. 5p, HO/diplom 3p, og Antatt 1p.
Poeng nasjonalt: Gull/1.pl. 5p, Sølv/2pl. 4p, Bronse/3.pl. 3p, HO/diplom 2p, og Antatt 1p.


Årets fotograf Internasjonale utgår.

Konkurranseutvalget 14.02.2024

Oversikt over NM og gjeldene nasjonale kokurranser: https://nsff.no/konkurranser/

bottom of page