Årsmøte med valg og komiteer

Årsmøtet er gjennomført og valgene gikk stort sett etter valgkomiteens innstillinger, kun med noen små justeringer.

Her er det ny Styrets:

Leder: Øystein Lie . Ikke på valg

Nestleder: Anne Gunn Pedersen. Ny

Sekretær: Stein Tore Fredriksen. Gjenvalgt

Kasserer: * Innleid

Styremedlem: Pål M.Smørvik. Ikke på valg

Styremedlem: Anne Lise Riseng. Ny

1. varamedlem: Stig Repstad. Ny

Leder konkurranseutvalget: Espen Hjetland. Gjenvalgt

Leder utstillingskomiteen: Eirik Andersen. Ikke på valg

*Kari Mette Arntzen

Konkurranseutvalget består nå av:

Leder: Espen Hjetland. Gjenvalgt

Tove Hamre.

Øystein Lie.

Dagfinn Vemmelvik

Åse Helen Aasen. Ny

Utstillingskomite består nå av:

Leder Eirik Andersen.

Stein Tore Fredriksen.

Øystein Lie.

Trivselskomite består nå av:

Anne Siri Haugen

Elin Aga Andersen

Maria Egeland. Ny

Så er det opprettet en noen nye komiteer: Turkomite

Anne Siri Haugen

Stig Repstad

Anne Lise Riseng

Espen Hjetland

Jubileumskomite som skal jobbe mot 20 års jubileet for klubben i 2021.

Øystein Lie

Anne Lise Riseng

Olav Breen

Pål M. Smørvik

Bjørn Ole Nyborg

Anne Siri Haugen

Valgkomite

Olav Breen

Bjørn Ole Nyborg


Revisor

Dagfinn Vemmelvik

Siste innlegg
Arkiv
  • Facebook Social Icon
  • Flickr Social Icon
  • Google Places Social Icon