Årsmøte med valg og komiteer

Årsmøtet er gjennomført og valgene gikk stort sett etter valgkomiteens innstillinger, kun med noen små justeringer.

Her er det ny Styrets:

Leder: Øystein Lie . Ikke på valg

Nestleder: Anne Gunn Pedersen. Ny

Sekretær: Stein Tore Fredriksen. Gjenvalgt

Kasserer: * Innleid

Styremedlem: Pål M.Smørvik. Ikke på valg

Styremedlem: Anne Lise Riseng. Ny

1. varamedlem: Stig Repstad. Ny

Leder konkurranseutvalget: Espen Hjetland. Gjenvalgt

Leder utstillingskomiteen: Eirik Andersen. Ikke på valg

*Kari Mette Arntzen

Konkurranseutvalget består nå av:

Leder: Espen Hjetland. Gjenvalgt

Tove Hamre.

Øystein Lie.

Dagfinn Vemmelvik

Åse Helen Aasen. Ny

Utstillingskomite består nå av:

Leder Eirik Andersen.

Stein Tore Fredriksen.

Øystein Lie.

Trivselskomite består nå av:

Anne Siri Haugen

Elin Aga Andersen

Maria Egeland. Ny

Så er det opprettet en noen nye komiteer: Turkomite

Anne Siri Haugen

Stig Repstad

Anne Lise Riseng

Espen Hjetland

Jubileumskomite som skal jobbe mot 20 års jubileet for klubben i 2021.

Øystein Lie

Anne Lise Riseng

Olav Breen

Pål M. Smørvik

Bjørn Ole Nyborg

Anne Siri Haugen

Valgkomite

Olav Breen

Bjørn Ole Nyborg


Revisor

Dagfinn Vemmelvik

Siste innlegg
Arkiv
Fokus Fotoklubb, Birkenesvegen 62, 4647 Brennåsen - Konto: 3090.11.64580 - Vipps: 86059
  • Facebook Social Icon
  • Flickr Social Icon
  • Google Places Social Icon