top of page

Referat styremøte Fokus Fotoklubb

Tilstede: Stig, Øystein, Espen, Eirik, Stein Tore + representanter fra Mandal fotoklubb og Fotomax.

Møtet fokuserte på å få til et samarbeid mellom fotoklubbene for å forbedre tilbudet til medlemmene ytterligere.

Hovedsakene som ble diskutert:

  • WORKSHOPS: Interne workshops holdt av medlemmene, med flere vanskelighetsnivåer (eks. Lightroom). Eksterne workshops med mer avansert nivå.

  • FELLES KJØP OG SALG SIDE: mer trygghet om en har et marked som ikke er helt åpent for alle.

  • FOREDRAG: Lettere å få til dyrere foredragsholdere når vi er flere

  • FELLES IDÉBASE: En plass hvor vi kan dele ideer og tanker med hverandre (det opprettes en Facebook gruppe hvor klubblederne kan dele ideer videre fra medlemmene. Leder for Fotomax tar seg av dette)

  • FELLES FOTOTURER

Vi ønsker å starte litt forsiktig, og har satt et mål om at hver klubb skal holde ett felles arrangement hver i løpet av høsten. Det vil oppsummeres på slutten av året, for å vurdere hva vi ønsker videre.

I tillegg inviterer Fotomax til foredrag med Adam Read 31. august i deres lokaler.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page