top of page

Lang lukkertid

ND filter er en slags "solbrille" for kameraet! ND står for "Neutral-density" og reduserer lysmengden som slippes inn gjennom objektivet til bildebrikken i kameraet, det fins mange tettheter fra nesten blakt som reduserer eksponeringen med 1. blendertrinn til nesten helt sort som tar 15. blendertrinn, og noe med variabel tetthet . På norsk ble det ofte kaldt gråfilter

Filteret brukes til å ta bilder ute i sterkt sollys når en ønsker større blenderåpning, eller til lang lukkertid får å få frem spesielle effekter.

Her er en link til omregningstabell for ND filter med forskjellig graderinger: ND filter tabell

Det brukes forskjellige benevnelser på samme filter tetthet, f.eks. ett 10 stoppers heter ND3,0, ND10 og ND1000. 3 er optisk tetthet (hvor mye lys som "bremses"), 10 er antall blendertrinn og 1000 er forlengelsen av eksponeringstiden.

Fotoplex har en oversikt på div. filter, som du finner her: https://www.fotoplex.no/oversikt-filter-til-dslr.html

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page