Styret 2021

Styret

2021-2023  Leder Øystein Lie
2020-2022  Nestleder Anne Gunn Pedersen
Kasserer *
2021-2023  Sekretær Stein Tore Fredriksen

2021-2023 Leder utstillingskomite Anette Tylor
2020-2022 Leder konkurranseutvalg Espen Hjetland
2021 Styremedlem Anne Lise Riseng
2021 Styremedlem Pål M. Smørvik

2021 1.varamedlem Stig Repstad


*Kasserer utenfor styret Kari Mette Arntzen

Konkurranseutvalg
Leder Espen Hjetland
Åse Helen Aasen
Tove Hamre
Øystein Lie

Stig Repstad

Utstillingskomite
Leder Anette Tylor

Eirik Andersen
Stein Tore Fredriksen
Øystein Lie

Valgkomite
Olav Breen

Revisor

Dagfinn Vemmelvik

Trivselskomite

Anne Siri Haugen

Elin Aga Andersen

Maria Egeland

Turkomite

Anne Siri Haugen

Stig Repstad

Anne Lise Riseng

Espen Hjetland

Jubileumskomite 20 års jubileet for klubben i 2021.

Øystein Lie

Anne Lise Riseng

Olav Breen

Pål M. Smørvik

Anne Siri Haugen