Styret 2020

Styret

2019-2021  Leder Øystein Lie
2020-2022  Nestleder Anne Gunn Pedersen
Kasserer *
2019-2021  Sekretær Stein Tore Fredriksen
2019-2021  Leder utstillingskomite Eirik Andersen
2020-2022 Leder konkurranseutvalg Espen Hjetland
2020 Styremedlem Anne Lise Riseng
2020 Styremedlem Pål M. Smørvik

2020 1.varamedlem Stig Repstad


*Kasserer utenfor styret Kari Mette Arntzen

Konkurranseutvalg
Leder Espen Hjetland
Åse Helen Aasen
Tove Hamre
Øystein Lie

Dagfinn Vemmelvik

Utstillingskomite
Leder Eirik Andersen
Stein Tore Fredriksen
Øystein Lie

Valgkomite
Bjørn Nyborg
Olav Breen

Revisor

Dagfinn Vemmelvik

Trivselskomite

Anne Siri Haugen

Elin Aga Andersen

Maria Egeland

Turkomite

Anne Siri Haugen

Stig Repstad

Anne Lise Riseng

Espen Hjetland

Jubileumskomite 20 års jubileet for klubben i 2021.

Øystein Lie

Anne Lise Riseng

Olav Breen

Pål M. Smørvik

Bjørn Ole Nyborg

Anne Siri Haugen

  • Facebook Social Icon
  • Flickr Social Icon
  • Google Places Social Icon