top of page

Styret 2024

Styret

2023-2025  Leder: Øystein Lie
2024-2026  Nestleder: Pål M. Smørvik
Kasserer *
2023-2025 S
ekretær: Stein Tore Fredriksen

2023-2025 Leder utstillingskomite: Anette Tylor
2024-2026 Leder konkurranseutvalg: Espen Hjetland
2024-2026 Styre
medlem: Anne G Pedersen 
2024-2026 Styremedlem: 
Maria Egeland

2024 1.varamedlem Stig Repstad


*Kasserer utenfor styret Kari Mette Arntzen

Konkurranseutvalg
Leder Espen Hjetland

Maria Engesland
Øystein Lie

Stig Repstad

Utstillingskomite
Leder Anette Tylor

Eirik Andersen
Stein Tore Fredriksen
Øystein Lie

Valgkomite
2023-2025 Jack Holland Nielsen

2024-2026 Torstein Wremer

Trivselskomite

Anne Siri Haugen

Elin Aga Andersen

Maria Egeland

Turkomite

Anne Siri Haugen

Stig Repstad

Anne Lise Riseng

Espen Hjetland

bottom of page