top of page

Styret 2021

Styret

2021-2023  Leder Øystein Lie
2020-2022  Nestleder Anne Gunn Pedersen
Kasserer *
2021-2023  Sekretær Stein Tore Fredriksen

2021-2023 Leder utstillingskomite Anette Tylor
2021-2023 Leder konkurranseutvalg Maria Engesland
2022 Styremedlem Espen Hjetland
2022 Styremedlem Pål M. Smørvik

2022 1.varamedlem Stig Repstad


*Kasserer utenfor styret Kari Mette Arntzen

Konkurranseutvalg
Leder Maria Engesland
Espen Hjetland
Øystein Lie

Stig Repstad

Utstillingskomite
Leder Anette Tylor

Eirik Andersen
Stein Tore Fredriksen
Øystein Lie

Valgkomite
Anne Lise Riseng

Revisor

Dagfinn Vemmelvik

Trivselskomite

Anne Siri Haugen

Elin Aga Andersen

Maria Egeland

Turkomite

Anne Siri Haugen

Stig Repstad

Anne Lise Riseng

Espen Hjetland

bottom of page