top of page

Lightroom Develop

Vi var 5 på RAW fremkallings-kurs i Lightroom Develop i går, hvor jeg gikk gjennom mulighetene som fins i fremkallingen av raw bilder i Lightroom. Vedlagt er et dokument som forklarer litt hva noen av kontrollene gjør med bildet.

 

RAW konvertering i Lightroom Classic Develop module.


Basic panel

Exposure øke eller minske lyse i hele bildet.


Contrast endrer tonevalget i histogrammet, justert det mørkere mellomtonene mørkere og de lyse mellomtonene lysere over hele bildet når justeringen går mot pluss og motsatt mot minus. Når du arbeider med glidebryteren kan du se hva som skjer i histogrammet. Pluss gir mer kontrast og minus mindre kontrast og "blassere" bilde.


Highlights reduserer eller øker eksponeringen for de lyseste områdene, mot minus får frem mere detaljer i de lyse områdene.


Shadows er med på å gjøre de mørkere områdene mørkere eller lysere. Dette kan skyve bort uønskede detaljer eller gjøre den mer synlig mot pluss.


Whites og Blacks skyvekontrollene er med på å skape renere hvite og svarte områder i bildet. Det vil bidra til å gjøre bildet mer naturlig, og kan være med på å fjerne utbrenning (områder uten detaljer). Bruk J tasten for å slå av eller på varsling på utbrente området.


Skarphet

Hva er forskjellen på det forskjellige skarphetsvertøyene som får frem detaljene i bildet?

Det er hvor i histogrammet de jobber med justeringene.


Sharpening: Justerer kontrasten i pixcel skala, og kan ikke sees i histogrammet.

Texture: Justerer kontrasten i litt skala,

Clarity: Justerer kontrasten i mellom skala

Dehaze: Justerer kontrasten i større skala


Sharpening

Finner du under verktøyet Detail, og har 4 innstillinger. Amount, Radius, Detail og Masking.

Drar du for aggressivt i skalaen så skaper du støy i bildet siden du jobber i pixcel skala med detaljene. En bruker sharpening ikke for å rette dårlig fokusering, men til å rette opp svakheter i objektivet og konverteringen fra det analoge bildet (det bildebrikken ser) til det digitale bilde. Radius er hvor stort område mellom de lyse og møte detaljene som skal være med, Detail er hvor detaljert verktøyet skal jobbe med å ta med de små detaljene. Masking er interessant for det lager en maske på det åpne områdene som trenger skaphetsjustering, bruk Alt tasten sammen med justeringen for å se hva som tas med i hvitt og det som utelukkes i svart, ofte lurt å bruke så du f.eks. ikke gjør himmelen skarp.


Texture

Finner du under Basic verktøy, og Presence. Med å dra skalaen mot pluss så øker du kontrasten med å se mer til teksturen og detaljer i bildet i liten skala. Sal du jobbe med fine detaljene så er det nye verktøyet texture det rette, som jobber i hele skalaen av histogrammet med små og detaljerte justeringer. Virker motsatt om det dras mot minus.


Clarity

Finner du under Basic verktøy, og Presence. Med å dra skalaen mot pluss så øker du kontrasten med å se mer til teksturen og detaljer i bildet i litt større skala. Virker motsatt om det dras mot minus.


Dehaze

Finner du under Basic verktøy, og Presence. Med å dra skalaen mot pluss så øker du kontrasten med å se mer til teksturen og detaljer i bildet i større skala. Dehaze reduserer også tåke i bildet om du drar den mot pluss. Virker motsatt om det dras mot minus.

Kan også bruke Texsture, Clarity og Dehaze i utvalgte områder ved å bruke verktøyene Graduatet, Radial og/eller Brush tools.


Noise Reduction

Luminance jobber mer i de svarte hvite områdene mens Color jobber med fargestøy.

Har du tatt bilde med litt høy ISO kan luminance hjelpe til en viss grad med å fjerne støy. Vær obs på at det også gjør bildet bløtere. Er det fargestøy som kan ofte komme i mørke områder med høy ISO kan color hjelpe

Comments


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page