Eksport av bildefiler fra Lightroom Classic 

 • Metadata (A) til bilde er i Library sitt høyre sidepanel, og felt "Title" (C) er i "Default" (B) metadata set. Skriv inn Tema - Tittel til bilde i feltet (C). (Tema er tema på fotokonkurransen, og tittel er tittelen på bildet ditt). Dette settes automatisk inn i filnavnet sammen med ditt navn ved eksportering, og må gjøres på hvert bilde som skal eksporteres til konkurransen.
   

 • I Library er Export (D) knapp nederst i venstre sidepanel ved siden av Import. Den er også i menyen File → Export, eller om en høyreklikker på bildet og velger Export.. Flere bildefiler kan eksporteres samtidig med å velges de i Grid View, før du Export.

 • I dialogboksen du får opp etter å ha valgt Export (D), skal det øverst være valgt "Hard Drive"​ i Export to (E).

  • Export Location er hvor de eksporterte bildefilene skal lagres. I Export To (F): velg f.eks. Desktop og hukk av for "Put in Subfolders (G):" og skriv "Fokus" i feltet. Da vil filene du eksporterer havne på skrivebordet i mappen Fokus.
  • File Naming setter filnavnet på de eksporterte filene. Hukk av "Rename To:" og velg Edit her vis med Custom Setting (H) i dialogboksen som kommer opp velger du "Title" og Insert (L) og i boksen (M) setter du inn en bidestrek og ditt fulle navn. Example viser det eksporterte filnavnet.
  • File Setting (I) Velges JPEG, og sRGB og skriv inn i Limit File Size To: "3000" K som angir at filen ikke blir større enn 3 mb.
  • Image Setting (J) velg Resize to Fit: "Long Edge" og "2400" pixels og i Resolution: "300" pixels per inch.
  • Velg Add (K) for å lagre dette som en Preset. dette gjør at du senere kan eksportere med et tastetrykk.

Neste gang du skal eksportere er det kun å høyreklikke på bildet, velg Export og Preset som du lagret over med Add (K):

 • Facebook Social Icon
 • Flickr Social Icon
 • Google Places Social Icon