top of page

Eksport av bildefiler fra Lightroom Classic 

I Lightroom kan en sette opp "Preset" for eksport av bildefiler med rett oppsett for Fokus Fotoklubb sine fotokonkurranser. Her følger en bruksanvisning på hvordan du setter dette opp, og hvordan du forbereder metadataene i bildene før eksport.​

 

 • Metadata (A) til bilde er i Library sitt høyre sidepanel, og felt "Title" (C) er i "Default" (B) metadata set. Skriv inn Tema - Tittel til bilde i feltet (C). (Tema er tema på fotokonkurransen, og tittel er tittelen på bildet ditt). Dette settes automatisk inn i filnavnet sammen med ditt navn ved eksportering, og må gjøres på hvert bilde som skal eksporteres til konkurransen.
   

 • I Library er Export (D) knapp nederst i venstre sidepanel ved siden av Import. Den er også i menyen File → Export, eller om en høyreklikker på bildet og velger Export.. Flere bildefiler kan eksporteres samtidig med å velges de i Grid View, før du Export.

Her er en ferdig Preset til Lightroom for eksport av filer med riktig oppsett for klubbens konkurranser.
Last ned og pakk ut ZIP filen, dobbeltklikk på filen: "Fokus Konkurranse.lrtemplate" som så legger Preseten automatisk til i Lightroom. I Export må du endre til ditt navn i File Naming (H), og lagre med å høyreklikke på Preset: "Fokus konkurranse" og "Update with Current Setting"
 • I dialogboksen du får opp etter å ha valgt Export (D), skal det øverst være valgt "Hard Drive"​ i Export to (E).

  • Export Location er hvor de eksporterte bildefilene skal lagres. I Export To (F): velg f.eks. Desktop og hukk av for "Put in Subfolders (G):" og skriv "Fokus" i feltet. Da vil filene du eksporterer havne på skrivebordet i mappen Fokus.
  • File Naming setter filnavnet på de eksporterte filene. Hukk av "Rename To:" og velg Edit her vis med Custom Setting (H) i dialogboksen som kommer opp velger du "Title" og Insert (L) og i boksen (M) setter du inn en bidestrek og ditt fulle navn. Example viser det eksporterte filnavnet.
  • File Setting (I) Velges JPEG, og sRGB og skriv inn i Limit File Size To: "3000" K som angir at filen ikke blir større enn 3 mb.
  • Image Setting (J) velg Resize to Fit: "Long Edge" og "2400" pixels og i Resolution: "300" pixels per inch.
  • Velg Add (K) for å lagre dette som en Preset. dette gjør at du senere kan eksportere med et tastetrykk.

Neste gang du skal eksportere er det kun å høyreklikke på bildet, velg Export og Preset som du lagret over med Add (K):

bottom of page