top of page

Skalering av bilde før opplasting

Et enkelt verktøy for deg som ikke har tilgang til et bildebehandlingsprogram og ønsker å skalere et bilde før opplasting til klubbkonkurranse eller bildevurdering er "Image Resizer Powertoy Clone for Windows" som du kan laster ned her.

Dette stilles inn slik for å skalere bilder til 2400px:

bottom of page